29C0161 Monitor 29C0245-XGMA 
 
Follow us

29C0161 Monitor 29C0245

Machinery:XGMA Excavator

Manufacturer:XGMA XIAGONG

Parets name:29C0161 WZB218-XG 29C0245 WZB218W-XG

Type/Model:XG822 XG821 XG825

XGMA Excavator Parts

29C0161 Monitor WZB218-XG 

29C0245 Monitor WZB218W-XG

WhatsApp/WeChat/Skype

+8619859181325  

Email:19859181325@163.com